Eivind Aarset i podróż między stylami

Eivind Aarset operuje bardzo charakterystycznym brzmieniem – artysta wytworzył własny, unikalny język muzyczny, który ma swoje bardzo odległe korzenie w jazzie. Porusza się on jednak w stylistyce wychodzącej poza ramy tego gatunku; balansuje pomiędzy ambientem, noisem a rockiem i gatunkami składającymi się na fusion. Muzykę Aarseta trudno jednoznacznie zaszufladkować do konkretnego nurtu – jest to wyjątkowy artysta, którego styl czerpie wiele z undergroundu, elektroniki. Wszystko to składa się na charakterystyczny język muzyczny.

Keith Jarrett – Wizjoner improwizacji

Improwizacja nie jest niczym innym jak kreatywnym poszukiwaniem własnego wyrazu. Mowa tutaj oczywiście o spontanicznym dostosowaniu się artysty do klimatu panującego podczas koncertu. Muzyka tworzona na żywo bezpośrednio wpływa na słuchacza, ale też odwrotnie – artysta tworzący odbiera publikę, instrument i samą akustykę oraz atmosferę miejsca jako element swojej kreacji. Wśród twórców spotykamy się z różnorodnymi spojrzeniami na sztukę improwizacji. W rzeczywistości obecnie każdy kreatywny artysta tworzy nową, swoją własną drogę w kształtowaniu unikalnej ekspresji i konkretnych form.