Magdalena Pasternak urodziła się 22 marca 1995 roku w Częstochowie. Jest absolwentką klasy fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Od 2014 roku studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w specjalności Teoria Muzyki, a od 2015 roku również na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Muzykologia. Od pewnego czasu jej zainteresowania skierowane są w stronę współczesnej twórczości, z czym wiąże się współpraca (od 2015) z redakcją "Glissanda", pisma poświęconego muzyce współczesnej, udział w studencko-doktoranckich konferencjach naukowych z referatami dotyczącymi XX-wiecznych kompozytorów oraz powstająca obecnie praca licencjacka na temat twórczości Gyorgya Ligetieg. Teorię łączy z praktyką poprzez śpiew w Chórze Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica Sacra" prowadzonym przez kompozytora i dyrygenta, Pawła Łukaszewskiego. 

SPEKTRUM